27.10.2018

0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

:בשיתוף עם

על המרוץ

מחזירים את הנוף למשגב

מרוץ משגב ה- 36 יוצא לדרך ויוזנק ב- 27/10/2018 במסלול נוף מהיפים בארץ

מסלולי ריצה של 15 ק״מ, 10 ק"מ ו- 5 ק"מ יעברו לדרך נוף מדהימה על כביש 7955 הממוקם

בין בקעת בית נטופה ובקעת בית הכרם

מסלול הריצה ל- 15 ק"מ יצא מאזור יודפת מזרחה על כביש 7955 לכיוון הר אחים וחזרה לכיוון  מערב דרך צומת יודפת ויסתיים במרכז היישוב מנוף

מסלול הריצה ל- 10 ק"מ יצא מחניון הר-אחים על כביש 7955 לכיוון מערב דרך צומת יודפת ויסתיים במרכז הישוב מנוף

מסלול הריצה ל- 5 ק"מ יצא מאזור יודפת על כביש 7955 ויסתיים גם הוא במרכז הישוב מנוף

מסלולי צעדת היל״ה בגליל 2 ק״מ קל ונוח לכל המשפחה ומסלול 6 ק״מ מאתגר

במקביל, יתקיים הפנינג במתחם האירוע במנוף שיכלול פעילויות לכל המשפחה ודוכנים להנאת הרצים, הצועדים והאורחים

תקנון התחרות
סגירת כבישים
הצהרת בריאות
הפנינג המרוץ
איסוף ערכות

לוח זמנים

10K/15K

מרוץ ה-15 ק״מ יתחיל בצומת היציאה מיודפת בכביש 7955 לכיוון חניון הר אחים לנקודת הסיבוב ומשם לכיוון צומת יודפת וכביש 784, פניה שמאלה לכביש 784 ופניה ימינה לכביש 7933 לנקודת הסיום במנוף. מרוץ ה- 10 ק״מ יתחיל בחניון הר אחים כביש 7955 עד הצומת עם כביש 784, פנייה שמאלה לכביש 784 ופניה ימינה חכבעש 7933 לנקודת הסיום במנוף

5K

המקצה יתחיל בצומת היציאה מיודפת בכביש 7955 עד הצומת עם כביש 784, פנייה שמאלה לכביש 784 ופנייה ימינה לכביש 784 ופניה ימינה לכביש 7933 לנקודת הסיום במנוף

2K

המקצה יתחיל במנוף לכביש הר שכניה וחזרה לנקודת הזינוק במנוף

מחירים

הנרשמים בהרשמה המוקדמת והמאוחרת יקבלו בערכת המשתתף חולצת מירוץ ושובר לטיפול במתחם היריד

לא יחולקו חולצות מרוץ לנרשמים ביום הארוע

5/10K

תחרותי

מחיר בהרשמה מוקדמת

עד ה-16 לאוקטובר

₪80

מחיר בהרשמה מאוחרת

עד ה-21 לאוקטובר

₪100

מחיר ביום המרוץ

אין

להרשמה

2K

תחרותי

מחיר בהרשמה מוקדמת

עד ה-16 לאוקטובר

₪65

מחיר בהרשמה מאוחרת

עד ה-21 לאוקטובר

₪75

מחיר ביום המרוץ

אין

להרשמה

2K

עממי

מחיר בהרשמה מוקדמת

עד ה-16 לאוקטובר

₪30

מחיר בהרשמה מאוחרת

עד ה-21 לאוקטובר

₪40

מחיר ביום המרוץ – ללא חולצה

₪40

להרשמה

5/10K

עממי

מחיר בהרשמה מוקדמת

עד ה-16 לאוקטובר

₪50

מחיר בהרשמה מאוחרת

עד ה-21 לאוקטובר

₪70

מחיר ביום המרוץ

אין

להרשמה

צעדת היל״ה בגליל

מחיר בהרשמה מוקדמת

עד ה-16 לאוקטובר

₪0

מחיר בהרשמה מאוחרת

עד ה-21 לאוקטובר

₪0

מחיר ביום המרוץ – ללא חולצה

₪0

להרשמה

500m

קטנטנים

מחיר בהרשמה מוקדמת

עד ה-16 לאוקטובר

₪20

מחיר בהרשמה מאוחרת

עד ה-21 לאוקטובר

₪30

מחיר ביום המרוץ – ללא חולצה

₪30

להרשמה

15K

עממי

מחיר בהרשמה מוקדמת

עד ה-16 לאוקטובר

₪70

מחיר בהרשמה מאוחרת

עד ה-21 לאוקטובר

₪90

מחיר ביום המרוץ

אין

להרשמה

15K

תחרותי

מחיר בהרשמה מוקדמת

עד ה-16 לאוקטובר

₪100

מחיר בהרשמה מאוחרת

עד ה-21 לאוקטובר

₪120

מחיר ביום המרוץ

אין

להרשמה

גלריה